Programma en toelichting

Honderd jaar is een hele lange tijd

en voor zo’n club zeker geen kleinigheid.

’t Was achter in het Westerend

of ’t Veldtie, misschien beter bekend.

Daar werd een voorstel gedaan,

een toneelclub op te richten gaan.

Toen moest de club nog een naam

en ieder moest aan ’t denken gaan.

Namen waren er een heleboel,

maar de mooiste had Arend van der Spoel.

’t Ontluikend Bloempje had hij gedacht

en werd door ieder het beste geacht.

Gedicht geschreven door H. van der Spoel, voorgedragen door A. Lampe tijdens het 50 jarig bestaan van ’t Ontluikend Bloempje. (nu aangepast aan 100 jarig bestaan)

Op 8, 9 en 10 april a.s. viert toneelvereniging ’t Ontluikend Bloempje haar 100 jarig jubileum.

Het programma tijdens dit jubileumweekend biedt vertier voor jong en oud, waar heden en verleden samen komen.

Verspreid over 3 dagen wordt het historische stuk “Het Verleden” gespeeld.
Voor de uitvoeringen op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmiddag kunnen zitplaatsen worden gereserveerd. Op zaterdagavond wordt er gespeeld met beperkte zitplaatsen, omdat na het spelen feest wordt gevierd m.m.v. DJ JOHN BAKKER.

Kindertheater
Kinderen uit Bunne en Winde volgen op zaterdag een workshop waarbij ze toewerken naar een voorstelling, waarbij een verhaal uitgebeeld wordt met schaduwen. Deze voorstelling is zowel op zaterdag- als op zondagmiddag.

Tijdens het weekend is er voldoende gelegenheid om bij te praten, herinneringen op te halen en een kijkje te nemen bij oude foto’s en filmmateriaal.

Reserveren
Reserveren van zitplaatsen op vrijdagavond, zaterdag- of zondagmiddag via: 06-28568034 of hetontluikendbloempje@hotmail.com

Entree is gratis. Feestelijke koffie wordt u aangeboden bij ontvangst.
Er kan een vrije gift in de melkbus worden gedaan, ten bate van de aanschaf van een geluidsinstallatie.