Het systeem van fosfaatrechten bedreigt de oud-hollandse runderrassen

U kent ze wel: Blaarkoppen, Lakenvelders, Witrikken. Andere koeien dan de zwart-witte melkkoeien. Een gevarieerd beeld in de weiden in Bunne en Winde. Het zijn oud-Hollandse runderrassen, die zeldzaam geworden zijn, omdat ze minder (maar wel kwalitatief uitstekend) melk en vlees produceren.

Nederlands levend erfgoed.

Deze prachtige koeien worden in hun aantal extra bedreigd door de actuele fosfaatwetgeving. Wat is er aan de hand?

Sinds de afschaffing van de melkquota in 2015, is de Nederlandse melkveestapel enorm uitgebreid. Het gevolg daarvan is dat er te veel mest (fosfaat) geproduceerd werd. Om het overschot aan mest terug te dringen heeft de overheid een systeem van fosfaatrechten bedacht. Een boer heeft een bepaald aantal fosfaatrechten nodig om een bepaald aantal koeien te kunnen houden.

Boeren ontvangen fosfaatrechten op basis van de grootte van hun kudde in 2015. Wanneer zij meer koeien hebben moeten zij fosfaatrechten kopen of de bestaande kudde inkrimpen. Op die manier wordt de veestapel in Nederland ingekrompen.

In dit systeem heeft de Nederlandse overheid kwantitatief hoogproductieve dieren een sterk concurrentie voordeel gegeven ten opzichte van de meer efficiënte kwalititeitskoeien van de oud-Hollandse rassen.  Het gevolg voor de zeldzame rassen is dat hun aantal zo klein zal worden, dat er uiteindelijk geen fokkerij meer mogelijk is. Dan sterven de oude rassen uit. Nu houden boeren soms naast hun melkkoeien ook Blaarkoppen of Lakenvelders, uit liefhebberij of ter ondersteuning van het ras. Dat zal door de wijziging van regels de veehouder zoveel extra geld kosten, dat dit amper meer zal voorkomen.

Vorig jaar hebben de zeldzame rassen een uitzonderingspositie voor een jaar gekregen. Deze uitzondering kon echter niet worden voorgezet omdat er een nieuw kabinet kwam. Dit kabinet heeft zich nog niet uitgesproken over de kwestie. Nog altijd wordt er hard gepleit in den Haag door de stichting Zeldzame Huisdierrassen voor een definitieve vrijstelling van fosfaatrechten voor de oude runderrassen. Het kan toch niet zo zijn dat een kabinetswijziging het einde van Nederlands levend erfgoed betekent?

Europa heeft een subsidiepot voor oude runderrassen, die een uitkomst kan bieden aan boeren die in de knel komen. Maar de Staatssecretaris is in de afgelopen formatieperiode vergeten om daar een beroep op te doen.

Wilt u meehelpen? Teken dan de petitie, die duidelijk wil maken dat veel mensen het belang zien van een gevarieerde veestapel in Nederland. Kijk op : https://petities.nl/petitions/red-de-blaarkoppen-lakenvelders-en-andere-zeldzame-koeienrassen?locale=nl

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Alinda Hegger, 050 3095109