recent, uit BWB

In de mailbox van info@neisputter.nl dwarrelen soms zomaar wat plaatjes binnen. Hierbij een kleine verzameling.

De sneeuw is nog niet eens helemaal verdwenen of de eerste ooievaars zitten alweer op het nest (Petra Teeninga)
wat er al niet buiten komt met dit voorjaarsweer ! (Klaas en Feikje Koelstra)
Rustige Bunner ijsbaan
Neisputter redacteur graaft zich een weg naar zijn geitenstal