Op deze bijeenkomst is de heer Jos Dekker van de Zedenpolitie Noord Nederland onze spreker. De zedenpolitie in Groningen, Friesland en Drenthe bestaat uit 81 mensen, er lopen jaarlijks ca. 2200 onderzoeken en ze zijn dagelijks met 400 – 500 gevallen bezig.

Aan het begin van de bijeenkomst wordt eerst even stil gestaan bij het overlijden van de man van Janna Manenschijn.

Er zijn twee mededelingen: De clubkasactie van de Rabobank heeft met 16 stemmen €144,64 opgeleverd en per 1 januari gaat de prijs van de consumpties met €0.50 omhoog naar €6,50.

Martje Brands leest haar verslag voor van de agrarische dagen.

Er gaan twee lijsten rond van de excursiecommissie:

* De heer Paul van Geert te Westervelde maakt levensgrootte schilderijen. Kosten €5,-, vertrek op dinsdag 20 november om 13.40 uur bij eetcafé Hoving

* Uitnodiging Provinciale staten van Drenthe voor een kijkje achter de schermen op woensdag 23 januari 2019 op te 11.15 uur. Opgave bij Trientje Hoving (t.hoving@live.nl) of Lucie Keun (keunjakob@home.nl).

Na de pauze is het woord aan de heer Dekker.

In het wetboek van strafrecht staat alles wat niet mag. Het lichtste vergrijp is schennis, dat is b.v. een potloodventer. Deze mensen hebben vaak niet door dat ze iets fout doen. Het is de vraag hoe te voorkomen dat zo iemand in herhaling valt. Dit proberen ze zo veel mogelijk te bereiken via gesprekken, liever niet met gevangenisstraf.

Het zwaarste vergrijp is verkrachting. Er tussenin zit een heleboel.

Het hebben van seks beneden de 16 jaar is strafbaar, op een enkele uitzondering na als een jonger iemand met toestemming van de koning is getrouwd.

In 90% van de gevallen wordt bij de aangifte ook een verdachte aangeleverd, al is het vaak moeilijk de waarheid boven te krijgen. Je moet tijdens verhoren en gesprekken altijd op zoek gaan naar een ander scenario en letten op verbale en non-verbale communicatie door heel empathisch te zijn en veel vragen te stellen.

Bij elk verhoor zit je met de afweging; is het gegaan zoals verteld, helemaal niet of misschien.

Bosjesverkrachters komen niet vaak voor ( ca. 5 per jaar ), ontucht met dieren en dierporno komt heel veel voor.

6% Van de mannen en 22 % van de vrouwen heeft te maken met seksueel misbruik en 1 % van de mannen en 11 % van de vrouwen heeft seks tegen de wil.

In 1 op de 9 à 10 gevallen wordt aangifte gedaan. Deze getallen komen binnen en zijn dus het topje van de ijsberg. Iedere melding wordt onderzocht en er wordt het maximale aan gedaan om helderheid te krijgen.

Aan het begin van het onderzoek wordt aan het slachtoffer het verloop van het onderzoek uitgelegd en gewaarschuwd voor de tijd die het gaat duren. Voor een zaak voorkomt gaat er wel 2 tot 3 jaar overheen en er wordt naar elk kleinste detail gevraagd. De hele procedure geeft veel onrust in gezin, club, dorp enz. Kan het slachtoffer dit aan en hoe houd je het rustig en veilig?

De Officier van Justitie bepaalt uiteindelijk of de verdachte vervolgd mag worden.