verslag van 07-02-2022 & data voor 2022

Maandag 7 februari kwamen we voor het eerst in 2022 weer bij elkaar. Normaal zou dan onze jaarvergadering plaatsvinden, maar dat is een maand vooruit geschoven. We zijn nu samengekomen om elkaar weer te zien, te spreken en te horen welke plannen er zijn voor dit jaar. De tafels zijn op ruime afstand van elkaar gezet in verband met de 1½  meter regeling.

De voorzitter heette ons welkom en deelde ons mee dat de provinciale agrarische commissie een themadag heeft op 13 juni in Echten en verder dat de agrarische dagen zullen plaatsvinden op 27, 28, en 29 september en 4 en 5 oktober met 6 oktober als reservedag. Op vrijdag 20 mei zal het 60-jarig jubileum van onze afdeling worden gevierd.

Het bestuur is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid en verder een webmaster en een lid voor de perscom-missie. Dus wie zich geroepen voelt, meld je aan.

Onze voorzitter bedankte de vrouwen die in het bestuur hebben gezeten, die in de commissies zaten, die lid waren en de jonge meiden. Zij bedankte de besturen van vroeger en nu en van de toekomst, hoe die er ook uit gaat zien. Op 7 maart  is de volgende bijeenkomst, de aanvang is om 19.30 uur bij Eetcafé Hoving.