Verslag van een drukbezochte receptie

Kortebaanwedstrijden, vergaderfeestavonden
en muizenvalprimeur

(Tekst: Dorpsklanken Woensdag 21 november 2018 door Erik Ebbinge)

Eigenlijk wilden ze er niet veel ruchtbaarheid aan geven, maar honderd jaar is niet niks. En dus werd de pers alsnog ingeseind en werd het zaterdag een druk bezochte receptie van ijsvereniging Nooitgedacht.

In het boek Stoefgat tot Kiekeveer wordt ook de historie van ijsvereniging Nooitgedacht beschreven. En ook het absoluut hoogtepunt. Het bestuur was altijd actief met het houden van wedstrijden, Maar hoe wijs je een winnaar aan als de rijders gelijk over de eindstreep gaan? Tegenwoordig hebben we daar hypermoderne apparatuur voor. Maar dat was er vroeger niet. Toen kwam het toenmalige bestuur op het geniale idee: een muizenval! Op beide finishlijnen werd een muizenval (!) geplaatst met daartussen dunne touwtjes De val die als eerste openklapte gaf de winnaar aan … de voorloper van de fotofinish!

Wedstrijden organiseren staat in de statuten van de vereniging (letterlijk: “het houden van wedstrijden op schaatsen”), waarvan de oprichters niet bekend zijn.
In 1939 werden zelfs de Drentse Kampioenschappen Kortebaan voor jongens georganiseerd De hoofdprijs: een gouden medaille. In de vijftiger jaren was de belangrijkste wedstrijd een kortebaanwedstrijd voor vrouwen, waar de drie ‘J’s’ Jantje Tienkamp, Jantje Bathoorn en Janny Scheepstra aan meededen, toppers in die tijd. In 1979 beleefde de vereniging een nieuw hoogtepunt: in deze historische winter werden liefst dertien wedstrijden gehouden.

Ander hoogtepunt waren de jaarvergaderingen. Want zelfs dat staat vermeld in de statuten: ‘het tot stand brengen van ijs- en andere winterfeesten’, Deze vergaderingen liepen vaak uit op complete feestavonden. Mede door de verloting, die eraan gekoppeld werd. De prijzen logen er niet om: van dure schaatsen tot een konijn (!) De ijsvereniging van Bunne.Winde verhuisde nogal eens. De eerste baan was aan het ‘Stuifgat’, aan de rand van het Bunnerveen, vervolgens werd geschaatst op ‘de Tippen’. De volgende thuishaven was ‘De Kwabben’, achter de boerderij ‘de Harden’ van de familie Santes. En sinds 1973 – nadat er tijdelijk een einde kwam aan ijspret door de ruilverkaveling maar dankzij de Boermarke Bunne Winde dat het vrijgekomen geld schonk voor een nieuwe ijsbaan – zetelt de club aan de Hardenstee, bij de Peizerweg. Kortebaanwedstrijden worden er niet meer gehouden. Maar als er ijs ligt is er genoeg ijsvermaak, van ijssjoelen, priksleeën tot strijkboutgooien. Dit dankzij een immer actief bestuur.

Afgelopen zaterdag werd de receptie gehouden in het Huys van Bunne. Voorzitter Tymen Ensing gaf voor een meer dan een uitverkochte zaal – op de receptie waren ook delegaties van omliggende ijsclubs als Aol Gloep, De Kwabben uit Donderen en ijsvereniging Yde de Punt aanwezig, terwijl het College van B&W had afgezegd – een korte toespraak. “Honderd jaar, nooit gedacht. Al is de verjaardag eigenlijk niet vandaag maar morgen. Maar morgen is het zondag”.

Ensing haalde ook anekdotes aan. Over links- en rechtsdraaiende pompen, een grotere baan met te klein hokkie, de gemeentelijke schoolkampioenschappen enz. Op een groot scherm werden prachtige beelden getoond. De receptie werd afgesloten met een stamppotbuffet. 0f het weer uitgelopen is op een uitbundige feestavond is niet bekend ……