Verslag van een informatieve avond

20 November 2018.  De Hardenstee zat bijna vol met ruim 30 mensen die afkwamen op de info avond over zonne-energie, georganiseerd door onze werkgroep duurzame energie BWB.

Na welkom en korte inleiding door de werkgroep werd een eerste presentatie gegeven door Corina Onderstijn, Begeleider Duurzame Energie-initiatieven van de Energie Werkplaats Drenthe. Op dynamische wijze vertelde zij ons welke hulp verkrijgbaar is bij gezamenlijke en individuele projecten. Er is namelijk allerlei organisatorische, juridische en financiële ondersteuning verkrijgbaar bij gezamenlijke projecten. Daarnaast zijn er een aantal financieringsregelingen voor individuen waarmee de rente en aflossing op een investering in duurzame energie zelfs lager is dan de besparing op energiekosten. Ze wees ons op allerlei info die op internet te vinden is, vooral via het Drents Energie Loket.

We kunnen iedereen met interesse in verduurzaming van de woningen aanraden te kijken op www.drentsenergieloket.nl

Vervolgens werd een presentatie gegeven door Dorinda Hijszeler, verantwoordelijk voor beleid rond Duurzaamheid namens de gemeente Tynaarlo. Er is een visie neergelegd m.b.t. het “Dorp van de Toekomst” , als realistisch mikpunt voor ontwikkelingen die de gemeente wil stimuleren. Vervolgens legde Dorinda heel concreet de kenmerken uit van de actie Zongemak, waar alle inwoners van Tynaarlo ook al een brief over gekregen hadden.
Kernpunten hiervan:
– we sturen aan op collectieve inkoop van zonne-energie installaties. We proberen goede condities te krijgen door een heel pakket aanvragen uit te zetten bij enkele grotere leveranciers. Dit wordt georganiseerd door SLIM, voor inmiddels enkele honderden adressen in Tynaarlo
– Als je mee wil doen: Voor 20 euro komt er een adviseur langs die je persoonlijke situatie ter plekke bekijkt en de wens m.b.t. zonne-energie opneemt. Opgeven hiervoor kan t/m 30 november en kon ook op de avond zelf bij de werkgroep
– Nadat SLIM aanbieders heeft geselecteerd krijgt iedereen een offerte voor de persoonlijke situatie. Dan kan je bekijken of je er al of niet op ingaat
Zie https://www.drentsenergieloket.nl/zon-zoekt-drent/

Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen. En vragen waren er volop. Over geld, technologie, de meterkast, de duurzaamheidslening, isoleren, kabels, het energieloket, de kleinere (15 meter) windmolens, warmtepompen enz enz.

Zoals bij onze vergadercultuur gebruikelijk liep deze leerzame avond uit in een borrel, weer perfect geregeld door onze Vereniging Dorpsbelangen. Velen bleven langdurig doorpraten en -borrelen totdat de directie van dorpsbelangen ons geleidelijk met de dweilstok richting uitgang dirigeerde.

Een zeer geslaagde avond !

Van de werkgroep: Diverse mensen hebben zich al opgegeven voor het 20-euro-huisbezoek. Deadline voor deelname hieraan is 30 november. Bestudeer de websites, daar kan je je opgeven. Opgeven kan ook bij de werkgroep via energie@neisputter.nl.  Graag met naam, adres, mailadres, telefoonnr en eventuele opmerkingen