De Werkgroep Groen organiseert i.s.m. Sandra Scholte (bijenhoudster in Bunne) en Erwin Bruulsema/Anne van der Zijpp (werkgroep Steenuilen) een voorlichtingsbijeenkomst op Woensdag 13 juni om 20.00 uur in De Hardenstee

De Werkgroep Groen organiseert i.s.m. Sandra Scholte (bijenhoudster in Bunne) en Erwin Bruulsema/Anne van der Zijpp (werkgroep Steenuilen) een voorlichtingsbijeenkomst op

Woensdag 13 juni om 20.00 uur in De Hardenstee

Aanleiding voor deze voorlichting is het Project ‘Natuurerven en Biodiversiteit in Bunne-Winde-Bunnerveen’.

Onze eigen dorpsbewoonster Sandra Scholte zal vanuit haar kennis en ervaring vertellen over wilde bijen, honingbijen en drachtplanten. Erwin Bruulsema en Anne van der Zijpp gaan na de pauze informatie geven over steenuilen, gewenste broedplaatsen en de (on)mogelijkheden bij het plaatsen van nestkasten (zie ook artikel elders op Neisputter).

Programma

19.45-20.00 uur: inloop met koffie/thee

20.00-20.15 uur: inleiding door Werkgroep Groen incl. stand van zaken van het project ‘Natuurerven en Biodiversiteit’

20.15-20.45 uur: presentatie bijen door Sandra Scholte

20.45-21.00 uur: korte pauze

21.00-21.30 uur: presentatie steenuilen door Anne van der Zijpp en Erwin Bruulsema

21.30 uur: afsluiting en gelegenheid voor hapje en drankje.

Aanmelden

I.v.m. de organisatie van de voorlichtingsavond graag aanmelden via dorpsbelangen@neisputter.nl of tel. via 050-3091443.

Het project Biodiversiteit en Natuurerf Winde, Bunne en Bunnerveen wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo.