Sinds april 2020 is in ons buurdorp Eelde de Werkgroep Landschap en Natuur Eelde / WLNE actief.

Het doel van deze werkgroep is behoud, herstel en waar mogelijk terugbrengen van kleine landschapselementen in het landelijk gebied ten zuiden en westen van Eelde. Dit wil zij realiseren door de veranderingen in het landschap in kaart te brengen aan de hand van kadastergegevens, luchtfoto’s, topotijdreis.nl en andere beschikbare documentatie. Daarnaast zoeken zij samen met dorps- en streekbewoners, grondeigenaren, grondgebruikers, agrarische bedrijven, natuurorganisaties en overheden in goed overleg naar acceptabele oplossingen voor alle partijen.

De WLNE heeft de Werkgroep Groen van BWB benaderd voor een eventuele samenwerking. Begin augustus staat er een bijeenkomst gepland met WLNE, de gemeente Tynaarlo en Landschapsbeheer Drenthe om een projectplan te bespreken over het gebied ten zuidwesten van Eelde tot het Eelderdiep. Werkgroep Groen van BWB zou in dit project eventueel kunnen aansluiten voor het gebied vanaf het Eelderdiep.

Een onderdeel van het te bespreken projectplan is een cursus houtwalonderhoud/zaagcursus/boomaanplant onder leiding van Landschapsbeheer Drenthe. Hiervoor kunnen geïnteresseerden vanuit BWB zich ook aanmelden, echter zijn hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden. Aangezien er geïnvesteerd wordt door zowel de gemeente Tynaarlo als door Landschapsbeheer Drenthe, wordt verwacht dat deelnemers aan de cursus een aantal jaren actief betrokken blijven bij het onderhoudsplan, dat in het kader van het project gemaakt wordt. Daarnaast wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de zaagcursus. Indien je interesse hebt voor deze cursus, kun je dit laten weten via het mailadres WerkgroepLNE@gmail.com. Ook als je meer informatie wenst over de activiteiten van de WLNE kun je dit via genoemd mailadres navragen.