Zoals sommige bewoners al hebben gelezen in het Dagblad van het Noorden (d.d. 2 december 2017, zie bijgevoegd artikeltje) heeft Bunne-Winde-Bunnerveen ca. € 40.000,= subsidie ontvangen van de Gemeente Tynaarlo en de Provincie Drenthe voor het project ‘Natuurerf, Versterking biodiversiteit in Winde Bunne Bunnerveen’. Dit project is een vervolg op het project ‘Herstel Boerenerven in BWB’, dat twee jaar geleden met succes en veel deelnemers is uitgevoerd.

Het projectplan voor ‘Natuurerf, Versterking biodiversiteit in Winde Bunne Bunnerveen’ is door de Werkgroep Groen in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe opgezet en zal ook gezamenlijk worden uitgevoerd. Begin 2018 zal de Werkgroep Groen hierover een voorlichtingsbijeenkomst organiseren en zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dit op deze website geplaatst worden.