Het is alweer een tijdje terug dat eind 2018 planten, nestkastjes en dergelijke bij de Hardenstee werden uitgeleverd aan 30 adressen in Bunne, Winde en Bunnerveen. Het betekende het voorlopige eindstation van het ‘natuurerf en bloemrijke bermen’-project. Hoewel het door de Werkgroep Groen samen met Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Tynaarlo uitgevoerde project inmiddels administratief al lang en breed is afgerond, heeft er nog altijd geen terugkoppeling/formele afsluiting richting Bunne, Winde en Bunnerveen plaatsgevonden. Dat heeft ertoe geleid dat mensen zich soms stilletjes en soms wat luider hebben afgevraagd hoe het nou eigenlijk met het project is gegaan. De hoogste tijd dus om bij wijze van samenvatting een aantal eindcijfers op een rijtje te zetten. Voor wat betreft het uitgeleverde materiaal zijn we uitgekomen op de volgende aantallen.

Totaallijst gebruikt (plant)materiaal voor het project

(Plant)materiaal   Hoeveelheid  
(Nest)kast 111 stuks
Broedwand ijsvogel 1 exemplaar
Drents bloemenmengsel 9,8 kilo
Fruitbomen 19 stuks
Struiken(singel) 191 meter
Vogelbosje/losse struiken 69 stuks
Hagen (in meter) 278 meter
Laanbomen
(zomereik, kleinbladige linde of zwarte els)
5 stuks
Bomenrijk 95 meter
Boompalen met band 34 stuks
Boomkorf 2 stuks
Steenuilvriendelijke drinkbakken 4 stuks
Takkenrillen 9 stuks

Bron: Natuurerf en bloemrijke bermen. Eindrapportage – Versterking biodiversiteit in Bunne, Winde en Bunnerveen. Landschapsbeheer Drenthe, 17 september 2019.

Ten aanzien van de bloemrijke bermen is er volgens de gegevens van Landschapsbeheer Drenthe langs het Paasveen, het fietspad naar Eelde en het kruispunt Kibbelslaglaan/ Turfweg in totaal 32 are aan mengsels ingezaaid; dit is ongeveer een half voetbalveld en dus best veel.

Dan de inzet van eigen tijd om de kosten laag te houden. Van alle deelnemers werd een eigen bijdrage verwacht in de vorm van het zelf uitvoeren van de door Landschapsbeheer Drenthe voorgestelde maatregelen.

arbeid door eigenaren van de erven 454,25 uur
inzaaien en beplanten van gemeenschappelijke bermen door bewoners 80,5 uur

Kortom, aantallen waar we met elkaar best trots op mogen zijn. En het is ook die bij de gemeente weer is opgevallen, zodat ze graag het project binnenkort formeel te komen sluiten in BWB in bijzijn van één van de wethouders, als de situatie dat weer toelaat. Over de invulling van deze afsluiting wordt nog nagedacht. Zodra er meer duidelijk is, zal dat weer via deze weg kenbaar worden gemaakt. Wordt vervolgd dus!