Met een nieuwsbrief (in bijlage) en omschrijving van de werkzaamheden

Klik hier voor de nieuwsbrief voor bezitters van steenuilenkasten:

Nieuwsbrief 1 2018

 

Werkzaamheden STEENUILENWERKGROEP

(opgericht samen met IVN Vries februari 2018). Werkzaam in Vries, Donderen, Yde, Peize, Bunne, Bunnerveen, Winde en Eelde-Paterswolde

Enkele jaren geleden had het IVN een project om leefwijze en leefomgeving van dit kleine uiltje meer bekendheid te geven. Het project “Bruggen slaan voor de Steenuil” werd na het ingediende plan door Vogelbescherming Nederland gefinancierd.

We probeerden aan de sluiten bij de territoria aan de Lugtenbergerweg en de Mandelandenweg in Eelde. Hier broedden jarenlang steenuilen. Er werden kasten geplaatst op meerdere plekken, er werden erven aangepast en het beschermingsgebied werd uitgebreid met Bunne en Winde.

Het project werd door de inzet van Martijn Snijder en Sarah Schippers verder uitgebreid naar omliggende dorpen. Er werden op meerdere plekken nieuwe broedgevallen vastgesteld.

De laatste jaren echter is door vervelende omstandigheden het werk stil komen te liggen.

Begin dit jaar kwam er een verzoek van de provinciale Werkgroep Steenuilen Drenthe (STUD) om deze leemte op te vullen. Samen met mensen van IVN Vries en IVN Eelde-Paterswolde hebben we aan deze oproep gehoor gegeven en een werkgroep opgericht voor het hele gebied : Vries, Donderen, Yde, Peize, Bunne/Winde en Eelde-Paterswolde.

We zijn in het vroege voorjaar met geluidsinventarisaties begonnen.

Op enkele plekken kregen we “antwoord”. In Peize bijvoorbeeld en in Bunne.

We hoorden van kastbezitters in Bunne dat er veel Steenuiljongen zijn gepredeerd door steenmarters. Dat betekent dat we oude kasten zullen moeten vervangen door zg marterproof kasten, kasten waar de marter geen toegang kan krijgen.

Dit is een project van meerdere jaren, want voor ons hele gebied krijgen we maximaal maar 10 kasten per jaar. We zoeken naar mogelijkheden voor verdere financiering.

Nu het project “Natuurerven en biodiversiteit in Bunne-Winde-Bunnerveen” van start is gegaan, biedt dat nieuwe beschermingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door op enkele plaatsen nieuwe kasten te plaatsen. In de loop van de tijd willen we die mogelijkheid samen met u, bewoners, onderzoeken.

Inmiddels hebben we in ons hele gebied in ieder geval vijf broedgevallen. Daaruit blijkt al dat dit kleine uiltje het moeilijk heeft. Veel van het oorspronkelijke broedgebied is veranderd. De Steenuil houdt niet zo van “opgeruimd staat netjes”, maar eerder van oude bomen en schuurtjes, rommelhoekjes, mestbulten, ruige stukjes, weilandjes met wat vee. Daar vindt hij zijn prooien: kevers, muizen, regenwormen.

Eind mei hopen we de jongen te gaan ringen.

U kunt ons verwachten voor de volgende jaarlijkse activiteiten:

  • geluidsinventarisatie (februari/maart), meestal ’s avonds
  • nestkastcontrole (broedinventarisatie)(eind april)
  • ringen (eind mei)
  • nestkastreiniging/vervangen van half augustus tot eind september

In de laatste drie gevallen proberen we de nestkastbezitters vooraf op de hoogte te stellen.

Het zou ons veel werk schelen als we van iedere nestkastbezitter een telefoonnummer en emailadres hebben. We kunnen u dan ook onze Nieuwsbrief toesturen die we twee keer per jaar willen uitgeven.

Graag aanmelden bij Anne van der Zijpp (avdzijpp@kpnmail.nl), 050-3096970/0610372451.