Update

                                                                                                       27 oktober 2020

Bij het dorp Winde is op 27 september een aardbeving gemeten. Volgens het KNMI lag het epicentrum op zo’n 3 kilometer diepte. De beving had een kracht van 1.8 en gebeurde rond 01.40 uur.

In de Neisputter is al een oproep geplaatst om door te geven of u schade heeft opgelopen aan uw huis en er zijn diverse meldingen en foto’s binnengekomen van schade. Zo kan iedereen een beeld krijgen wat er aan schade is opgetreden in Bunne en Winde.

Een kleine twee jaar geleden overigens – in december 2018 – heeft Vereniging Dorpsbelangen gepoogd te inventariseren of er schade was opgetreden in de loop der jaren en wij hebben toen een oproep geplaatst om zulke schade te melden. De aanleiding toen was het plan van de NAM om het winningsplan Westerveld, waaronder de gasvelden in Vries vallen, verder uit te voeren. In praktijk hield dat winning van de laatste paar procenten gas in. Daar zijn toen een paar reacties op gekomen.

De aardbeving van 27 september jl. lijkt echter een heel andere oorzaak te hebben, namelijk de gasopslag bij Langelo (Norg).

We willen iedereen graag wijzen op de mogelijkheid om schade te melden bij

https://www.schadedoormijnbouw.nl/

. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is vanaf 19 maart 2018 het enige loket waar bewoners en mkb-ondernemers schade kunnen melden die het gevolg is van de gaswinning. Het gaat dan om schade die is veroorzaakt door gaswinning in Groningen en de gasopslag in Langelo (Norg). De commissie werkt onafhankelijk van de NAM en de overheid.

Van belang is verder dat er twee verschillende schaderegelingen bestaan in ons land. Volgens burgemeester Marcel Thijsen valt dit niet uit te leggen (Dorpsklanken 7 okt 2020): “Als de beving is veroorzaakt door de gasopslag in Langelo (Norg) dan geldt de omgekeerde bewijslast omdat hier Gronings gas wordt opgeslagen. Dat betekent dat de NAM moet kunnen aantonen dat schade aan huizen niet door de gaswinning is ontstaan. Is de beving ontstaan door winning uit de Drentse gasvelden dan geldt de omgekeerde bewijslast niet.”

Voor ons in Bunne en Winde geldt dus – als eventuele schade het gevolg is van de gasopslag in Langelo – de omgekeerde bewijslast met andere woorden de NAM dient dan te bewijzen dat schade niet afkomstig is van de gasopslag.

Dorpsbelangen ziet het verder niet als haar taak om bij schademeldingen coördinerend op te treden en wijst iedereen die schade heeft naar de eerder vermelde site van Mijnbouwschade.nl.

Vereniging Dorpsbelangen Bunne Winde Bunnerveen