Het was een mooi feest

Ruim 100 jaar staat Toneelvereniging ’t Ontluikend Bloempje al garant voor jaarlijks dorpstoneel in Bunne en Winde. In het verleden werden er tijdens uitvoeringen vaak tranentrekkende drama’s gespeeld, om vervolgens af te sluiten met een vrolijke klucht of blijspel. Tegenwoordig is het drama van tafel. Voor het jubileumweekend -begin april- hadden de spelers toch weer een opgefriste versie van een drama uit 1935 ingestudeerd. “Het Verleden” werd in dat weekend 4 maal met verve gespeeld. Het aanwezige publiek genoot en was vol lof.

Voor het jubileumweekend had ’t Ontluikend Bloempje onder andere oud-spelers, sponsors, toneelvrienden en dorpsgenoten uitgenodigd. Het werd dan ook een waardevol (weer)zien, met een mix van oude bekenden, nieuwe inwoners, familie, (toneel)vrienden, etc.
Bij aanvang van de feestelijkheden werd de vereniging de medaille van verdienste uitgereikt door Burgemeester Thijsen van de gemeente Tynaarlo. (zie eerder bericht op Neisputter)

Ook kinderen uit Bunne en Winde werden bij het jubileum betrokken. Met behulp van een schimmenspel maakten ze kennis met het podium. Maar liefst 14 kinderen deden hier enthousiast aan mee. Plannen om vaker met kinderen de bühne te beklimmen zijn in de maak.

Bezoek aan het jubileumweekend werd ontvangen over de rode loper en vervolgens welkom geheten in de feestelijk aangeklede Melkfabriek van Bunne. Er werd dit keer geen entree gevraagd, maar een vrije gift in de voor de locatie erg toepasselijke melkbus. ’t Ontluikend Bloempje had de wens om na 100 jaar een eigen geluidsset aan te schaffen. Door gulle giften van de gasten en een aanvullende bijdrage van Dorpsbelangen Bunne-Winde- Bunnerveen, die van de Provincie Drenthe een extra financiële steun  had ontvangen voor leefbaarheid en sociale verbondenheid, werd het mogelijk een passende set aan te schaffen.

Met deze uitbreiding van techniek hoopt ’t Ontluikend Bloempje er weer jaren tegen te kunnen en goed hoorbaar toneel te brengen.