Gezamenlijk overleg verenigingen Bunne-Winde-Bunnerveen

Op woensdag 20 januari 2016 was er op initiatief
van Dorpsbelangen een gezamenlijk overleg met
nagenoeg alle verenigingen, die Bunne-Winde-Bunnerveen
rijk is. Er waren vertegenwoordigers van het
VVV, de IJsclub, de Boermarke, Werkgroep Glasvezel,
Werkgroep Groen, Toneel ’t Ontluikend Bloempje,
schoonmaak Hardenstee en de Klaverjasclub.
Een vereniging, die per abuis niet was uitgenodigd maar wel actief
is, is de gymvereniging.
Hierbij een kort verslag van hetgeen besproken is.

1 Doel en opzet van het gezamenlijke overleg (toegelicht door Eddi
Ottens, Dorpsbelangen)
Aanleiding voor het gezamenlijk overleg is dat verenigingen tegen
dezelfde zaken/problemen aan zouden kunnen lopen. Afgelopen
jaren zijn er veranderingen in de bewoners (minder agrariërs), in
de omgeving, rol van de gemeente, etc. Dit betekent ook wijzigingen
in het verenigingsleven. Eén van de doelen van Dorpsbelangen
is om de leefbaarheid in onze dorpen behouden, waar de
verenigingen een belangrijke rol in hebben.

2 Stand van zaken Neisputter (toegelicht door Francisca Smeenge,
Dorpsbelangen)
Het is een tijdje stil geweest rondom de Neisputter, hoewel het
belang van een gemeenschappelijk medium voor alle verenigingen
voor een ieder helder is . Het oorspronkelijke plan was om
de website op te bouwen in de lay-out van de papieren vorm van
de Neisputter. Er is veel tijd en energie in gaan zitten maar uiteindelijk
zijn Lieuwe en Harry tot de conclusie gekomen dat dit niet
mogelijk is. Althans niet zonder dat het nadelige gevolgen heeft
voor sommige onderdelen van de website.
Dit betekent ook dat het oorspronkelijke scenario niet gevolgd
kon worden om namelijk de papieren versie, via een conversieprogramma
van de website te halen.
Er wordt nu gewerkt aan het volledig maken van de website (red.:
12 Neisputter 2016
zie in deze Neisputter uitgebreide toelichting op stand van zaken).

3 Paasvuur (toegelicht door Francisca)
Vele dorpen binnen gemeente Tynaarlo hebben de voorkeur om
het Paasvuur te verplaatsen van 2e naar 1e Paasdag. Door de
Adviesraad Kleine Kernen en Dorpen wordt dit voorstel voorbereid
en ingediend als advies naar B&W van de gemeente Tynaarlo.
Voor 2016 zal het blijven zoals het was, maar indien het in
2017 gewijzigd zou worden, worden de betrokkenen tijdig op de
hoogte gebracht.

4 Glasvezel (toelichting door Wichard)
(red.: zie in deze Neisputter uitgebreide toelichting op stand van
zaken)

5 Positieve en negatieve veranderingen binnen verenigingen tov
10-15 jaar geleden/samenwerking.
De vertegenwoordigers van de diverse verenigingen gaven aan of
ze ergens tegen aan liepen en zo ja, wat dat dan is. De conclusie
is dat er geen éénduidig beeld is. Waar de ene vereniging moeite
heeft om bijvoorbeeld vrijwilligers te krijgen voor o.a. bestuursfuncties,
heeft een andere vereniging daar geheel geen last van.
Sommige verenigingen worden kleiner, zoals bijv. Boermarke, dat
ook een duidelijke reden heeft (afname van het aantal agrariërs).
Op sommige punten is samenwerken gewenst, zoals de VVV en
de IJsvereniging inmiddels al doen.
Echter op financieel vlak geeft het merendeel de voorkeur aan
om het te behouden, zoals het nu is.

6 Afsluiting
De avond is positief ervaren met veel uitwisseling van informatie.
Conclusie is dat een dergelijke bijeenkomst jaarlijks wordt georganiseerd,
waarvoor Dorpsbelangen het initiatief neemt.