Verslag van de bijeenkomst van Vrouwen van Nu van 17 januari, met o.a. een aangrijpend verhaal door een moeder over haar gehandicapte dochter .........

Bijeenkomst Vrouwen van Nu 17 januari 2017.

Vice-voorzitter  Mimi heet ons welkom en wenst ons allen een voorspoedig 2017. Ze verontschuldigt Yvonne en verwelkomt in het  bijzonder onze spreekster van vanavond Natasja van Rijn, haar man Meindert en moeder Marleen.

De ingekomen stukken zijn een dankbetuiging van de fam. Stevens na het overlijden van ons lid mw. Aaltje Stevens-Boelens en een bedankje van Martha Hartlief ter gelegenheid van haar 25-jarig huwelijksfeest.

De mededelingen betreffen een activiteit van “Vrouwenstreken” en verder dat zoals gebruikelijk de eerste consumptie in het nieuwe jaar ons wordt aangeboden. Annie en Trientje worden bedankt voor het bakken van de rolletjes, die al op tafel staan om genuttigd te worden en ook Resi wordt  bedankt voor het maken van het jaarboekje en de uitnodiging voor de kerstavond.

Margriet deelt ons mee dat de fietscommissie in stand blijft zoals ze was, dat Lucie Keun in de excursiecommissie komt en dat voor de perscommissie nog mensen worden gezocht.

Bij de rondvraag zegt Martje  dat in ons jaarboekje op donderdag 17 juli een Leut en teut ochtend is gepland maar dat deze datum samenvalt met de provinciale wandeltocht in juli. Het bestuur zal hier de komende bijeenkomst op terugkomen. Verder meldt zij dat de handwerkgroep dekentjes en o.a. sjaals breit voor Roemenië. Wie hier ook aan mee wil werken is van harte uitgenodigd.

Na de pauze is het woord aan Natasja over haar gehandicapte dochter Mirthe Kiera.  Tijdens de zwangerschap werd Natasja besmet met het Cytomegalie virus oftewel herpes virus, zoals we kennen van bijv. een koortslip. Hoewel dat niet altijd gebeurt, werd de baby ook besmet en dat resulteerde bij haar in microcefalie, een klein hoofdje waarin de hersens te klein zijn aangelegd, vergelijkbaar met wat het afgelopen jaar in het nieuws kwam bij het Zika virus. De geboorte verliep voorspoedig, maar al snel werd duidelijk dat niet alles goed functioneerde, ze was doof  en bij een hersenecho bleek dat in één hersenhelft verkalkingen zaten.  De beperkingen door deze ziekte kunnen heel divers zijn. De eerste jaren heeft ze veel in het ziekenhuis gelegen, voeding was moeilijk en een verkoudheid of griep gaf al ernstige problemen. Begeleid door beelden vertelde Natasja over het verloop van de ontwikkelingen van Kiera  en hun gezin (ze hebben nog 2 dochters). Het was een aangrijpend verhaal.  Natasja heeft een boekje geschreven “Kiera’s kracht” over  hun ervaringen met Kiera als een steun voor andere ouders en voor meer naamsbekendheid. Deze aandoening komt meer voor dan het downsyndroom maar mensen weten er veel minder van. Kiera kan nu dank zij 2 implantaten horen en praten, ze is een vrolijk kind, weliswaar met beperkingen maar ze danst ,zingt en springt en is veel verder gekomen dan de artsen in eerste instantie dachten.
Na nog heel wat vragen te hebben beantwoord werd Natasja hartelijk bedankt voor haar verhaal.
Op 16 februari  is onze volgende bijeenkomst de jaarvergadering  in ’t Huys van Bunne.