Op dinsdagmiddag 26 november kwamen ruim 130 vertegenwoordigers vanuit verschillende vakgebieden samen tijdens een werkconferentie om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente Tynaarlo. Hierbij het verslag.

Op dinsdagmiddag 26 november kwamen ruim 130 vertegenwoordigers vanuit verschillende vakgebieden samen tijdens een werkconferentie om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente Tynaarlo. De gesprekken hadden tot doel om een bijdrage te leveren aan het opstellen van de omgevingsvisie van de gemeente.

Wat is een omgevingsvisie?

Elke gemeente moet een plan opstellen voor de toekomst van hun woon-en leefomgeving. Zo ook de gemeente Tynaarlo. Dit toekomstplan wordt een omgevingsvisie genoemd. Wat er in de omgevingsvisie komt te staan, wordt bepaald in samenspraak met betrokkenen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als duurzaam wonen, de bereikbaarheid van de verschillende dorpen en het behouden van voldoende voorzieningen in de gemeente. Er moeten nog veel keuzes worden gemaakt over de inhoud van de omgevingsvisie. De input van de vertegenwoordigers tijdens de werkconferentie, komt hierbij goed van pas.

Hoe zag de werkconferentie eruit?

De middag begon met een aantal inleidingen over het belang van een omgevingsvisie en de opgaven waar de gemeente voor staat. In verschillende workshops gingen de aanwezigen vervolgens met elkaar in gesprek over vragen als: Is een uitbreiding van het snelfietsnetwerk gewenst? En hoe kunnen we de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen zo veel mogelijk beperken? De vragen waren opgebouwd aan de hand van een aantal thema’s: samen leven, mobiliteit, economie, landschap, wonen en duurzaamheid. Aan het einde van de dag leverde dit een gevarieerde verzameling ideeën en suggesties op die de komende tijd kan worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie.  

Ook meepraten?

Alle inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen meepraten over de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Dit kan via de knop ‘Praat mee’ op de website www.typischtynaarlo.nl of tijdens een aantal bijeenkomsten die in februari, maart en april worden georganiseerd voor de inwoners van de verschillende kernen.