Door de organisatie van de Fiets-4-daagse (afdeling Norg) is aan BWB gevraagd of De Hardenstee en het terrein gebruikt mogen worden als stempelpost voor de Kidstocht (30 km) op vrijdag 28 juli aanstaande.

In overleg met het VVV, de IJsvereniging en de Melkfabriek heeft Dorpsbelangen besloten dat wij hier graag aan mee werken. Wij zijn niet verplicht iets te organiseren, maar als we dat als dorp willen doen, zijn we daar vrij in, aldus de Fiets-4-daagse. Wij hebben besloten om -met medewerking van de Melkfabriek- pannenkoeken te gaan bakken en kan er koffie, thee, fris en eventueel ijs worden gekocht. Aangezien er vanuit de Fiets-4-daagse al een spelletje voor de kinderen georganiseerd wordt en er op het terrein voldoende speeltoestellen zijn. Indien er bewoners zijn die bijvoorbeeld iets tentoon te stellen hebben, is dat wat ons betreft ook mogelijk. Neem dan even contact op met Dorpsbelangen via dorpsbelangen@neisputter.nl.

Naast de Kidsroute, waarbij zo’n 100-150 fietsers worden verwacht, passeren ook de 40 en 60 km route De Hardenstee (ca. 1000 fietsers) en hoewel het voor hen het geen stempelpost is, zijn ze natuurlijk van harte welkom.

Wij gaan uit van mooi weer en gezellige drukte in en om BWB 😊
Hulp gevraagd

Om deze dag goed te laten verlopen, zijn er nog een aantal extra vrijwilligers nodig op vrijdag 28 juli tussen ca. 10.00-15.00 uur. Hiermee zetten we BWB weer op een positieve manier ‘op de kaart’.

Zoals hierboven aangegeven kunnen bewoners die iets tentoon te stellen hebben of iets dergelijks zich ook melden.