De hoogstambrigade is een groep van vrijwilligers uit Bunne-Winde, die medebewoners helpt met het snoeien van hun fruitbomen. Ze zijn geschoold door Landschapsbeheer Drenthe en krijgen jaarlijks een korte bijscholing over snoeien, ziekten en plagen. Goed snoeien betekent namelijk een betere vitaliteit van de fruitboom en kans op meer en beter fruit.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak mail met de coördinator Hans Broeksteeg via broeksteeg5@gmail.com  of bel 0650958426