40 jaar en 25 jaar lid

Duidelijk een verrassing, aan Alinda’s reactie te zien op foto, dat ze een jubileum heeft van 40 jaar bij ’t Ontluikend Bloempje en ook nog eens tot erelid is benoemd!

Toen Alinda ruim 40 jaar geleden in Bunne kwam wonen, werd ze al snel ‘gescout’ voor toneel. Destijds ook wel vaak ‘komedie’ genoemd. Het was een goede inburgering in de dorpsgemeenschap waar ’t Ontluikend Bloempje een belangrijke plek innam. Alinda leerde op die manier ook het Noord-Drentse dialect kennen, dat in die tijd grotendeels de voertaal was bij uitvoeringen en repetities.
Op het moment dat van haar verwacht werd om in haar rol ook een woordje dialect te spreken, kreeg Alinda Drentse les van haar buurvrouw “Maarchie”. Dat viel nog niet altijd mee: “Stoet hoal’n” bijvoorbeeld, blijft lastig uit te spreken voor een van oorsprong Belgische.

In de 40 jaar dat Alinda op de planken staat, heeft ze heel wat rollen vertolkt. Geen rol is te gek. Geen schroom, geen schaamte, want zoals ze zelf zegt: “Zet een petje op en je bent iemand anders!”

Hoewel toneel in eerste instantie voor Alinda een kennismaking was met Bunne en Winde, is zij vervolgens degene geweest die er voor zorgde dat ’t Ontluikend Bloempje haar kop boven het maaiveld uit durfde te steken en andere keuzes durfde te maken. Dankzij Alinda speelt het ’t Ontluikend Bloempje zonder souffleur, waar veel andere amateurverenigingen zich nog altijd over verbazen. Ook is ze een drijvende kracht geweest achter de speciale projecten die, buiten de reguliere uitvoeringen om, gedaan zijn zoals het wagenspel: “De verlenging, Bunne met de billen bloot”, dat samen met Camping de Mierenhoop op poten werd gezet of het organiseren workshops om het toneelspel te verbeteren.

Naast speler, is ze ook een periode voorzitter en kartrekker van de vereniging geweest en toen haar werkzame carrière er op zat, is ze begonnen met een opleiding tot regisseur in het amateurtoneel. In plaats van ‘op het toneel’ heeft Alinda zich zodoende inmiddels verplaatst naar ‘voor het toneel’, waar ze samen met Geke de regie in handen heeft.

Als dank voor haar inzet en enthousiasme voor de vereniging voor de tot nu toe 40 jaar is Alinda benoemd tot erelid van ’t Ontluikend Bloempje. Naast een prachtige oorkonde en een boeket bloemen, heeft ze een toepasselijk pen met inscriptie gekregen, die past bij haar spreuk: “Zet een petje op en je bent iemand anders!”.

Maar er was nóg een jubilaris: te weten Marchien Ensing, al 25 jaar lid!

Als kind keek Marchien al met grote ogen naar ’t Ontluikend Bloempje en wist ze: dat wil ik later ook. Zodra ze 18 jaar was, meldde ze zich direct aan. Marchien begon met wat kleinere rollen, die ze zo overtuigend speelde, dat ze snel de grotere rollen op zich kon nemen. Zoals Miep van de motorclub, die met een stalen gezicht het aanrecht optilde om de troep in de vuilnisbak te laten verdwijnen, Simone Bos, die als een ex-gedetineerde in een zorgboerderij kwam of één van de geraffineerde vrouwen van lichte zeden.

De laatste jaren is Marchien ook wat minder op de planken te zien, vanwege het huidige voorzitterschap voor ’t Ontluikend Bloempje, dat een klus op zich is. Marchien is onder andere actief met de pr en marketing, waaronder het opzetten van acties voor de vereniging en de sponsoren. Daarnaast had ze een behoorlijke taak in de organisatie van het 100-jarig jubileum en -niet onbelangrijk- bouwt ze achter de schermen aan een gezonde, vrolijke en saamhorige toneelvereniging.

Zodoende werd ook Marchien met een passend cadeau bedankt voor haar enthousiasme en inzet van de afgelopen 25 jaar!