De NAM heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Westerveldsysteem (onze regio). Lees hier de reactie van Dorpsbelangen

De NAM heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Westerveldsysteem (gepubliceerd in Staatscourant nr. 24671 en in het weekblad Oostermoer/Noordenveld van woensdag 3 mei 2017-zie bijlage).

De gaswinning uit het Westerveldsysteem betreft diverse gasvelden, waarvan voor onze dorpen Bunne, Winde en Bunnerveen vooral het veld Vries-Noord van belang lijkt te zijn. Tot en met 19 juni 2017 konden belanghebbenden een zienswijze inbrengen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit voor de wijziging gaswinning Westerveld. Dorpsbelangen heeft ook gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft de reactie ingestuurd, zoals in de bijlage is te lezen.

Er lijken geen directe veiligheidsrisico’s te bestaan voor de gebieden rondom de verschillende gasvelden, maar door de NAM wordt aangegeven dat kans op schade ten gevolge van een beving niet uitgesloten kan worden. Dorpsbelangen is van mening dat de NAM er alles aan zal moeten doen om schade door gaswinning aan eigendommen van dorpsbewoners te voorkomen en heeft dit met de bijgevoegde reactie (zienswijze) kenbaar gemaakt.

Zodoende hierbij tevens de oproep aan de bewoners van BWB om eventuele verzakkingsschade bij Dorpsbelangen te melden, omdat deze misschien verband zouden kunnen houden met de gaswinning.

Indien je naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebt, kun je contact opnemen met Dorpsbelangen via dorpsbelangen@neisputter.nl

 

pdf icon 20170616-Zienswijze-BWB-op-ontwerpinstemm.besluit-gaswinning-Westerveld1.pdf
pdf icon Kennisgeving-…-gaswinning-Westervelde.pdf