Begin februari kwam de Werkgroep Groen weer bij elkaar na een geslaagde voorlichtingsbijeenkomst eind januari om de voortgang van het project ‘Natuurerven en versterking biodiversiteit’ te bespreken. Naast de werkgroepleden waren ook de twee projectleiders van Landschapsbeheer Drenthe (LB) aanwezig, Bert Dijkstra en Kathelijn de Maeijer, en de twee betrokken medewerkers van de gemeente.

Het project is gericht op “Het creëren van bloemrijke overhoekjes/bermen en het aantrekkelijk maken van erven voor erfvogels en bijen”. De kern van het project is dat bewoners op hun eigen erf aan de slag gaan om de biodiversiteit te verhogen. Hierdoor worden de dorpen rijker aan natuur en raken bewoners meer bewust van mogelijkheden die ze zelf hebben om natuur te stimuleren en te ontwikkelen. Tijdens de informatieavond heeft LB voorbeelden hiervan laten zien in een presentatie, hoe met simpele ingrepen de biodiversiteit verhoogd kan worden, welke vogels bijvoorbeeld in dit gebied zouden kunnen nestelen en hoe je ze plaats kunt bieden op jouw erf.
Naast de aandacht voor erven is ook aandacht voor natuur in het openbaar gebied, namelijk in bermen en overhoekjes. Bermen kunnen dienen als een snoer waarmee natuurpareltjes op erven en overhoekjes met elkaar verbonden worden. Het ontwikkelen van natuurrijke bermen en overhoekjes is hierbij een gezamenlijk activiteit voor dorpsbewoners.

De voortgang met betrekking tot de verdere opstart van het project is als volgt:

1) De deelnamelijst voor het project
Na de voorlichtingsbijeenkomst op 23 januari jl. konden geïnteresseerden zich ter plekke of per email aanmelden voor deelname aan het project. In totaal hebben 30 adressen zich aangemeld, waarmee het project vol is (indien je je nog aan had willen melden, word je helaas vooralsnog op de reservelijst geplaatst). Alle 30 adressen worden binnenkort geïnventariseerd door LB. De bezoeken van LB -door Kathelijn of Bert- aan de erven worden ingepland vanaf heden tot en met augustus 2018; met de betrokkenen wordt per email of telefonisch een datum voor het inventarisatiebezoek afgesproken. Als alle inventarisaties zijn gedaan, kan worden bekeken welke wensen gehonoreerd kunnen worden, zodat het passend is binnen het budget.

2) Gemeenschappelijke overhoekjes en bermen
In overleg met de gemeente Tynaarlo en LB wordt gezocht naar een aantal geschikte locaties, waar bloemrijke bermen gecreëerd kunnen worden. Daarbij wordt door de gemeente onder andere gekeken naar hun meerjarenplannen (zijn bepaalde werkzaamheden te combineren) en de beheerslast. Het onderhouden van bloemrijke bermen vergt namelijk een heel ander beheer dan de gebruikelijke wijze van bermbeheer en wellicht kunnen ook inwoners van BWB hier iets in betekenen, bijv. daar waar handmatig rondom bomen en verkeersborden gemaaid moet gaan worden. We houden je op de hoogte, als we hier meer over weten en als we meer weten over de locaties.

3) Mogelijke vervolgbijeenkomsten voor alle bewoners uit BWB
Rondom dit project zal de Werkgroep Groen regelmatig een bijeenkomst organiseren, waar uiteraard alle inwoners vanuit BWB kunnen aansluiten. Bijeenkomsten die de komende periode op het programma staan (in willekeurige volgorde):

* informatiebijeenkomst over ecologisch beheer van bermen m.m.v. LB en gemeente Tynaarlo;
* informatie avond over bijen gecombineerd met informatie over krijgen en behouden van natuurlijke balans;
* ‘excursies’ langs een aantal erven, die meedoen in het project;
* inventariseren van hulpvragen rondom aanpak van het erf;
* mogelijke start van Moestuinburen: zie artikel elders op de Neisputter
* mogelijke aansluiting bij de werkgroep (steen)uilen; door LB zijn we geïnformeerd dat er kort geleden een groep nieuwe vrijwilligers is gestart. Sinds half februari is de controle van nestkasten in de omgeving weer gestart.

Zodra er over het project of over bovenstaande bijeenkomsten weer iets te melden is, zullen we je dat laten weten via de Neisputter.

Heb je vragen of opmerkingen: stuur het naar dorpsbelangen@neisputter.nl