Project Biodiversiteit: Verslag van de start van de uitvoering

Bron: Dagblad van het Noorden, Leonie Sinnema

De dieren moeten er nog even op wachten, maar vanaf komend voorjaar zijn dertig erven in Bunne, Bunnerveen en Winde een dierenparadijs. Zaterdag haalden inwoners zaaigoed, bomen en nestkasten op – alles om het eigen erf natuurvriendelijker te maken.

Convenant biodiversiteit

Dorpsbelangenvoorzitter Eddi Ottens haalt het bij de feestelijke aftrap van het project in de dorpen Winde, Bunne en Bunnerveen nog maar eens aan. Wat de inwoners van de dorpen hier doen, is pionieren.

De afgelopen week ondertekenden provincie, drie waterschappen en acht Drentse gemeentes het convenant biodiversiteit. In de drie kleine dorpen onder de rook van Eelde zijn de bermen al ingezaaid met bloemenmengsels. Zaterdag krijgen inwoners plantpakketten uitgereikt en gaan de handen uit de mouwen om dertig erven om te toveren tot dierenparadijs. ,,Ik hoop dat wij aanstichter zijn geweest van het convenant”, zegt Ottens. De deelnemers aan het project grinniken.

Drenthe wil van bermen en oevers paradijsjes voor bijen en vlinders maken
Lees verder

Erfscan

Het afgelopen jaar keurde Landschapsbeheer Drenthe de deelnemende erven, om te kijken wat er nog beter kan. ,,Bij zo’n erfscan let je op heel veel dingen”, vertelt Kathelijn de Maeijer van Landschapsbeheer Drenthe. ,,Een voorbeeld: zijn er singels of besdragende struiken, zaken die indirect voor voedsel voor de dieren zorgen? Zijn er zandplekjes of oud hout voor bijen?”

Een ander belangrijk onderdeel: de veiligheid van het erf voor dieren. ,,Ligt een erf aan een drukke weg, zijn er open schoorstenen, die gevaarlijk kunnen zijn voor steenuilen? Je inventariseert het allemaal.” In overleg met de bewoners maakt Landschapsbeheer dan een advies, een werkplan, een kostenoverzicht en een plantplan.

‘Aangenaam verrast’

Roos Knops uit Bunne doet ‘uit nieuwsgierigheid’ mee aan het project en ook zij kreeg bezoek van Landschapsbeheer. ,,Tot je verrassing kom je erachter dat wat je een beetje slordig vindt, juist goed is. Een beetje wildgroei is goed voor de beestjes. We waren aangenaam verrast over het advies, we houden zelf erg van een natuurlijke uitstraling.” Voor haar liggen vandaag struikjes, elf fruitbomen en zes eikenbomen klaar.

Knops’ buurman Jan Bosch komt voorrijden met de trailer. ,,Kijk”, showt hij zijn nieuwe bosuilenkast. ,,Dit is toch mooi.” Net als de andere deelnemers hecht Bosch veel waarde aan de natuurlijke omgeving waarin ze wonen. ,,Je leeft in de natuur. Natuur om je heen geeft rust. Het is extra mooi om ook op je eigen erf leuke dingen te hebben.” Knops knikt bevestigend. ,,Ook de kinderen genieten ervan als ze langskomen.”

‘Natuurlijk helpen we elkaar’

Bosch en Knops krijgen wat adviezen van de groenleverancier. ,,We gaan eerst het materiaal inkuilen”, vertelt Bosch. Hij wijst naar de jonge bomen die op de grond liggen. ,,Die wortels kunnen uitdrogen. Maar als we er wat zand overheen gooien komt het goed. Dat doen we eerst.” Knops knikt. ,,De rest van het werk moeten we even plannen. Natuurlijk doen we dat samen. We zijn buren, hier helpen we elkaar.”

Inmiddels is bijna al het groen weg. Eddi Ottens kijkt tevreden rond. ,,De doelstellingen van het project zijn natuurlijk het natuurvriendelijker maken van erven, maar ook bewustwording over je leefomgeving. Bovendien: het versterken van sociale cohesie”, vertelt Ottens. ,,Dat is wel gelukt, volgens mij.”

En dit is er volgend jaar op de erven in Bunne en omgeving te zien:

  • 18 fruitbomen
  • 10 km2 bloemenmengsel
  • 278 meter haag
  • 191 meter singel
  • 106 vogelkasten
  • 9 takkenrillen
  • 4 steenuilvriendelijke drinkbakken
  • 1 ijsvogelwand

De gemeente en provincie reserveerden een bedrag van 40.000 euro voor de Bunner erven.