..... omdat deze steeds minder gebruikt wordt .....

Er worden steeds minder brieven en kaarten verstuurd, zodat het aantal brievenbussen door PostNL wordt verminderd. Ze worden geconcentreerd op plaatsen waar veel mensen komen. Vanaf januari 2018 zal er zodoende in Winde geen brievenbus meer zijn. De brievenbus in Bunne bij De Melkfabriek blijft.

PostNL hanteert drie criteria bij het al dan niet verwijderen van brievenbussen:

* Het wettelijke kader vanuit de Postwet; denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van een brievenbus. Dit varieert tussen de 1000 en 2500 meter, afhankelijk van het aantal inwoners;
* De klantbehoefte; denk hierbij aan locaties bij verzorgingshuizen en ziekenhuizen;
* Het daadwerkelijke gebruik; volgens PostNL neemt de hoeveelheid post aanzienlijk af.

Bovenstaande criteria zoals bereikbaarheid in afstand, klantbehoefte en daadwerkelijk gebruik hebben dus meegespeeld in de beslissing handhaven of niet van de brievenbus in Winde.