Vanwege Corona .....

Dorpsbewoners, 

De provincie heeft besloten dat alle dorpshuizen in de provincie gesloten moeten worden in verband met het Corona virus. De Hardenstee valt hier ook onder. Daarom mogen er tot nader order geen activiteiten meer plaats vinden in de Hardenstee.

Dorpsbelangen Bunne – Winde – Bunnerveen